Техничко цртање у AutoCAD-у

Техничко цртање у AutoCAD-у

Секцију води проф. Јован Божић

Технички цртежи спадају у најважније медије и средства комуникације па их је потребно знати читати и цртати. У двадесетом и почетком двадесетпрвог века сведоци смо пројектовања изузетно сложених система и процеса, иако до данас није изграђена општа теорија пројектовања. Крајем двадесетог века, у овим доменима, је означен по основу аутоматизације поступка пројектовања као што су: дводимензионално 2D и тродимензонално 3D, прорачуни и др. Примена рачунара, очигледно је донела велико скраћење времена пројектовања, прецизност и квалитет добијених решења.

AutoCAD је софтверски пакет фирме Autodesk, Inc, за цртање техничких и других цртежа, а може се користити на персоналним рачунарима.

AutoCAD припада групи програмских пакета који су намењени цртању, пројектовању и сродним видовима примене рачунара и инжињерској пракси. Брзина и лакоћа којом се цртежи креирају или модификују уз помоћ рачунара дају овом виду пројектовању велику предност у односу на класичан начин рада.

Примене AutoCAD-а су врло широке и њих заправо поставља сам корисник, јер све што се до јуче могло нацртати на стари, добро познат начин, сада се може генерисати уз помоћ AutoCAD-а. Области у којима је AutoCAD већ пронашао своју примену су бројне, а неке од најпознатијих су:

  • цртежи из области машинства, електротехнике, грађевинства и аеронаутике,
  • понуда, презентација и графикони свих врста,
  • архитектонски цртежи свих врста,
  • геолошки профили, прикази стања на радовима на руднику,
  • израда топографских и географских карата и друго.

AutoCAD је сигурно најпопуларнији алат за пројектовање уз помоћ рачунара. Ученици ће у првих неколико часова слободне активности савладати употребу основних команди за цртање и модификовање нацртаних елемената, како би могли да пређу на сложене операције као што су шрафирање, употреба блокова итд. На крају ће научити како се уносе коте и штампа финални цртеж.