Промена у распореду завршних испита

Пошто је Влада Републике Србије дана 13.06.2024. године донела одлуку да понедељак 17.6. буде нерадни дан за припаднике исламске верске заједнице као други дан верског празника Курбанског бајрама, а како је чланом 8. став 1. тачка 2) Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе прописано да сви ученици завршног разреда истовремено и под истим условима полажу завршни испит, одржавање испита помера се за уторак 18. јун (српски језик и књижевност), 19. јун (математика) и 20. јун (изборни предмет). У складу са овом одлуком и све друге активности  из Календара се померају за један дан. 

Објављено: 13.06.2024 у 15:45