Tehničko crtanje u AutoCAD-u

Tehničko crtanje u AutoCAD-u

Sekciju vodi prof. Jovan Božić

Tehnički crteži spadaju u najvažnije medije i sredstva komunikacije pa ih je potrebno znati čitati i crtati. U dvadesetom i početkom dvadesetprvog veka svedoci smo projektovanja izuzetno složenih sistema i procesa, iako do danas nije izgrađena opšta teorija projektovanja. Krajem dvadesetog veka, u ovim domenima, je označen po osnovu automatizacije postupka projektovanja kao što su: dvodimenzionalno 2D i trodimenzonalno 3D, proračuni i dr. Primena računara, očigledno je donela veliko skraćenje vremena projektovanja, preciznost i kvalitet dobijenih rešenja.

AutoCAD je softverski paket firme Autodesk, Inc, za crtanje tehničkih i drugih crteža, a može se koristiti na personalnim računarima.

AutoCAD pripada grupi programskih paketa koji su namenjeni crtanju, projektovanju i srodnim vidovima primene računara i inžinjerskoj praksi. Brzina i lakoća kojom se crteži kreiraju ili modifikuju uz pomoć računara daju ovom vidu projektovanju veliku prednost u odnosu na klasičan način rada.

Primene AutoCAD-a su vrlo široke i njih zapravo postavlja sam korisnik, jer sve što se do juče moglo nacrtati na stari, dobro poznat način, sada se može generisati uz pomoć AutoCAD-a. Oblasti u kojima je AutoCAD već pronašao svoju primenu su brojne, a neke od najpoznatijih su:

  • crteži iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, građevinstva i aeronautike,
  • ponuda, prezentacija i grafikoni svih vrsta,
  • arhitektonski crteži svih vrsta,
  • geološki profili, prikazi stanja na radovima na rudniku,
  • izrada topografskih i geografskih karata i drugo.

AutoCAD je sigurno najpopularniji alat za projektovanje uz pomoć računara. Učenici će u prvih nekoliko časova slobodne aktivnosti savladati upotrebu osnovnih komandi za crtanje i modifikovanje nacrtanih elemenata, kako bi mogli da pređu na složene operacije kao što su šrafiranje, upotreba blokova itd. Na kraju će naučiti kako se unose kote i štampa finalni crtež.