Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija u osnovnim školama

Svaka osoba koja danas želi da se zaposli mora proučiti različite izvore informacija kako bi mogla planirati svoj put obrazovanja i zapošljavanja koji će se uklopiti u lična interesovanja, veštine, kompetencije i kvalifikacije, ali i mogućnosti i potrebe na tržištu rada. Izuzetno je važno napraviti pravilan izbor profesije jer posao kojim se bavimo određuje ambijent u kojem ćemo raditi, ljude sa kojima ćemo sarađivati, društveni položaj, kao i društvo u kojem ćemo se kretati.

Kako bi se mladim osobama pomoglo da samostalno donesu pravu odluku o svom budućem zanimanju, pruža im se mogućnost uključivanja u projekat „Profesionalna orijentacija u Srbiji“. Projekat „Profesionalna orijentacija u Srbiji “ realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u partnerstvu sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ. Projekat se sprovodi u svim osnovnim školama po određenoj dinamici i načinu rada koji je svaka škola izabrala u skadu sa svojim specifičnostima i kadrovskim resursima. Partneri u realizaciji projekta su: roditelji, privredne organizacije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Kancelarija za mlade, srednje škole, predškolska ustanova i lokalna samouprava. Prvi korak u realizaciji projekta jeste informisanje učenika i roditelja o samom projektu, a potom anketiranje o zainteresovanosti za uključivanje u projekat. Nakon anketiranja formiraju se grupe i pristupa se realizaciji radionica profesionalne orijentacije za učenike sedmog i osmog razreda, a pojedine radionice podrazumevaju i aktivno učešće roditelja u njima.

Radionice iz profesionalne orijentacije realizuje školski Tim za profesionalnu orijentaciju koji čine predmetni nastavnici i stručni saradnici škole. Formiran je i lokalni tim za profesionalnu orijentaciju-TiPO. Članovi Timova prošli su obuke na seminarima, a dve škole iz somborske opštine - OŠ „Ivo Lola Ribar” i OŠ „Avram Mrazović” – zadovoljile su odgovarajuće kriterijume i stekle status mentorskih škola.

Profesionalna orijentacija jeste proces odlučivanja o budućem školovanju i zanimanju, a u okviru ovog projekta predstavljena je i realizuje se u okviru radionica koje su raspoređene u tzv. petofazni model.

Struktura petofaznog modela je sledeća:

1. Samospoznaja

2. Informacije o zanimanjima

3. Mogućnosti školovanja

4. Susreti sa svetom zanimanja

5. Odluka o izboru zanimanja

 

Opšti cilj projekta jeste taj da učenici koji su u njemu učestvovali, nakon realizovanih svih radionica, budu osposobljeni da samostalno donesu promišljenu i valjanu odluku o daljem školovanju.

Pedagoško psihološka služba OŠ „Avram Mrazović“

  • Rezultati ankete o profesionalnom informisanju učenika 2014/15 (PDF)
  • Rezultati ankete o profesionalnom informisanju učenika 2013/14 (PDF)
  • Vodič za osnovnce za izbor zanimanja (PDF)
  • Drugi regionalni sastanak za predstavnike timova mentorskih škola