Zakoni i pravilnici

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja

pdf

Pravilnik o ocenjivanju

Statut OŠ "Avram Mrazović" Sombor

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova...

Pravila ponašanja učenika, zaposlenih i drugih lica...

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite učenika...

Poslovnik o radu školskog odbora...
Poslovnik o radu nastavničkog veća...
Poslovnik o radu Saveta roditelja 
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu...
Pravilnik o vaspitno disciplinskoj odgovornosti učenika
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovorsnosti zaposlenih
Pravilnik o radu
Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika...
Poseban kolektivni ugovor
Pravilnik o školskom kalendaru za OŠ u Vojvodini, 2019/20 
Izmena pravilnika o školskom kalendaru (Mart 2020)
Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi
Informator o radu

 Za preuzimanje kliknite na link.

 

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaj za 2023. godinu
Finansijski izveštaj za 2022. godinu - Finansijski plan za 2023. godinu
Finansijski izveštaj za 2021. godinu - Finansijski plan za 2022. godinu
Finansijski izveštaj za 2020. godinu - Finansijski plan za 2021. godinu
Finansijski izveštaj za 2019. godinu - Finansijski plan za 2020. godinu
Finansijski izveštaj za 2018. godinu - Finansijski plan za 2019. godinu

Javne nabavke su u zasebnoj sekciji... 

 

Dodatni materijal

Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama

Preporuka školama za suzbijanje širenja potencijalnih infekcija

Mere prevencije širenja infekcija

Dodatne preporuke školama za praćenje situacije i prevenciju

Telefonske linije za informisanje i prijavu Covid19 

Obaveštenje za roditelje/staratelje o nastavi na daljinu

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

 

Osiguranje učenika

Uplatnica za osiguranje 2020/21

Elementi ugovora (2019/20)

 

Kriterijumi ocenjivanja

Prvi razred
Drugi razred
Treći razred
Četvrti razred
Srpski jezik i književnost
Engleski jezik
Istorija
Geografija
Biologija
Matematika
Hemija
Tehnika i tehnologija
Informatika
Fizičko i zdravstveno vaspitanje
Likovna kultura
Muzička kultura
Francuski jezik
Fizika