Portal Moja srednja škola

Portal Moja srednja škola predstavlja platformu koja Vam omogućava da izvršite elektronske usluge u vezi sa prijemnim ispitom, završnim ispitom i upisom u prvi razred
srednje škole za školsku 2021/2022. godinu, za škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, sa izuzetkom muzičkih, baletskih i
specijalnih škola.


Na portalu Moja srednja škola: https://mojasrednjaskola.gov.rs možete proveriti sve evidentirane podatke za konkretnog učenika, ali i pronaći sve statističke podatke o
osnovnim i srednjim školama, kao i druge informacije koje mogu pomoći u pravilnom odabiru buduće škole. Shodno Kalendaru upisnih aktivnosti, na dnevnom nivou možete
pratiti glavne aktuelnosti.


Da biste koristili elektronske usluge, potrebno je da budete autorizovan korisnik. Autorizovani korisnik može biti isključivo roditelj ili drugi zakonski zastupnik koji ima
odgovarajuća prava pristupa do podataka o konkretnom učeniku, putem naloga na Portalu Moj esDnevnik. Odnosno, ukoliko imate nalog na portalu Moj esDnevnik ili imate nalog na
Nacionalnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs, kojim pristupate portalu Moj esDnevnik, omogućene su sledeće elektronske usluge:
1. podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita
2. podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita
3. podnošenje elektronske liste želja
4. podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu


Nalog na esDnevniku možete dobiti od razrednog starešine u osnovnoj školi, a nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju možete sami kreirati registrovanjem na
eID.gov.rs.


Pozivamo vas da, u skladu sa tekućom epidemiološkom situacijom, a, pre svega, zbog zdravlja i bezbednosti, koristite raspoložive elektronske usluge u vezi sa procedurama za upis u srednju školu. Svakako, sve zahteve ćete moći i na stari način da podnesete, neposredno u školi.

Objavljeno: 16.04.2021 u 15:38