Професионална оријентација

Професионална оријентација у основним школама

Свака особа која данас жели да се запосли мора проучити различите изворе информација како би могла планирати свој пут образовања и запошљавања који ће се уклопити у лична интересовања, вештине, компетенције и квалификације, али и могућности и потребе на тржишту рада. Изузетно је важно направити правилан избор професије јер посао којим се бавимо одређује амбијент у којем ћемо радити, људе са којима ћемо сарађивати, друштвени положај, као и друштво у којем ћемо се кретати.

Како би се младим особама помогло да самостално донесу праву одлуку о свом будућем занимању, пружа им се могућност укључивања у пројекат „Професионална оријентација у Србији“. Пројекат „Професионална оријентација у Србији “ реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта Републике Србије у партнерству са Немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ. Пројекат се спроводи у свим основним школама по одређеној динамици и начину рада који је свака школа изабрала у скаду са својим специфичностима и кадровским ресурсима. Партнери у реализацији пројекта су: родитељи, привредне организације, Национална служба за запошљавање, Канцеларија за младе, средње школе, предшколскa установa и локална самоуправа. Први корак у реализацији пројекта јесте информисање ученика и родитеља о самом пројекту, а потом анкетирање о заинтересованости за укључивање у пројекат. Након анкетирања формирају се групе и приступа се реализацији радионица професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда, а поједине радионице подразумевају и активно учешће родитеља у њима.

Радионице из професионалне оријентације реализује школски Тим за професионалну оријентацију који чине предметни наставници и стручни сарадници школе. Формиран је и локални тим за професионалну оријентацију-ТiPO. Чланови Тимова прошли су обуке на семинарима, а две школе из сомборске општине - ОШ „Иво Лола Рибар” и ОШ „Аврам Мразовић” – задовољиле су одговарајуће критеријуме и стекле статус менторских школа.

Професионална оријентација јесте процес одлучивања о будућем школовању и занимању, а у оквиру овог пројекта представљена је и реализује се у оквиру радионица које су распоређене у тзв. петофазни модел.

Структура петофазног модела је следећa:

1. Самоспознаја

2. Информације о занимањима

3. Могућности школовања

4. Сусрети са светом занимања

5. Одлука о избору занимања

 

Општи циљ пројекта јесте тај да ученици који су у њему учествовали, након реализованих свих радионица, буду оспособљени да самостално донесу промишљену и ваљану одлуку о даљем школовању.

Педагошко психолошка служба ОШ „Аврам Мразовић“

  • Резултати анкете о професионалном информисању ученика 2014/15 (PDF)
  • Резултати анкете о професионалном информисању ученика 2013/14 (PDF)
  • Водич за основнце за избор занимања (PDF)
  • Други регионални састанак за представнике тимова менторских школа