Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava na besplatnu užinu đaka osnovne škole u školskoj 2020/21.g.

Odlukom o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku („Sl. list Grada Sombora” br. 12/2018) i članom 6. i 11. Pravilnika za ostvarivanje prava na osnovnu i dodatnu podršku detetu i učeniku, utvrđeno je, da pravo na regresiranje troškova užine i ishrane đaka osnovne škole u visini od 100% , odnosno pravo na besplatnu užinu i ishranu učenika u produženom boravku, imaju učenici sa smetnjama u razvoju, učenici iz materijalno ugroženih porodica i učenici bez roditeljskog staranja.

Podsećamo vas da se navedeno pravo ostvaruje na osnovu SPISKA KOJI ŠKOLA MESEČNO DOSTAVLJA ODELJENJU ZA OBRAZOVANJE SA PRILOŽENOM DOKUMENTACIJOM :

  1. Fotokopija rešenja o ostvarenom pravu na novčanu socijalnu pomoć porodice čiji je dete član,
  2. Fotokopiju rešenja o smeštaju deteta u starateljsku, hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite,
  3. Fotokopiju Mišljenja Interresorne komisije ili rešenja o kategorizaciji.

U školskoj 2020/21. g. besplatna užina će za navedene kategorije učenika biti obezbeđena i u SEPTEMBRU mesecu, ukoliko Škola dostavi SPISAK do 10.09.2020.g.

Svakog narednog meseca, prvobitni , septembarski spisak, se dopunjava sa eventualno novim korisnicima (učenicima) koji ostvaruju pravo na besplatnu užinu. Spiskovi se dostavljaju do 10- tog u mesecu sa prilozima koji su propisani PRAVILNIKOM.

Sva ostala obaveštenja u vezi sa gore navedenim možete dobiti na tel. 468-108 i 468-125.

Načelnik odeljenja,

Goran Todorić

Objavljeno: 24.08.2020 u 13:00