Zaposleni

Direktor škole Sekulić, Maja
Sekretar Vulević, Stanica
Šef računovodstva Božić, Zorica
Admin. knjigovodstveni radnik Videkanjić, Jovana
Pedagog Zorić, Sandra
Psiholog Vuk, Monika

 

Razredna nastava (2020/21)
Kolar, Tatjana I-1
Pavkov, Natalija I-2
Orlić, Sonja I-3
- -
Miloš, Ana II-1
Gojtan Parčetić, Marina II-2
Hajnal, Lidija II-3
- -
Đuričić, Nataša III-1
Lazić, Blanka III-2
Bogdanović, Slavica III-3
Nenad, Tatjana III-4
Kokanović, Jelena IV-1
Rajačić, Stanislava IV-2
Perić, Sanja IV-3
Nikolov Lukač, Lidija IV-4
Mijić, Aleksandra Žarkovac 
Peršić, Petar produženi boravak

Radonić, Milena

produženi boravak

 

Predmetna nastava 2020/21 O.S.
Sekulić, Suzana srpski jezik 2
Jelić, Branislava srpski jezik /
Pavličić Dragić, Miljana srpski jezik VI 3
Bulj, Nikola srpski jezik, građansko v. VIII 2
Marković, Kristina engleski jezik VII 3
Tucakov, Sandra engleski jezik /
Vuković, Lana engleski jezik VI 1
Gajić, Sofija engleski jezik /
Damljanović, Nataša engleski jezik /
Vidović, Jelena engleski jezik /
Štrbac, Biljana francuski jezik /
Valent, Jasmina francuski jezik /
Galkanović, Zoran matematika VI 2
Živković, Ruža matematika VII 1
Katačić, Saša matematika 1
Đurica, Ljubica fizika VI 4
Pejinović, Dragana biologija /
Stefanović, Sanja biologija VIII 4
Miletić, Emina biologija /
Oparnica, Teodora istorija 3
Došen, Marijana istorija /
Peurača, Vladimir istorija VII 2
Buzadžić, Tatjana geografija VIII 3
Ševo, Mina geografija /
Knežević, Dragoslav hemija /
Predin, Ljiljana texničko i tehnologija VII 4
Šaponja, Dušan texničko i tehnologija 4
Božić, Jovan texničko i tehnologija /
Bačić, Danijela texničko i tehnologija /
Lazić, Svetlana likovna kultura VIII 1
Spasić, Bojan muzička kultura /
Karalić, Zvezdana fizičko vaspitanje /
Ružić, Danica fizičko vaspitanje /
Savić, Simo fizičko vaspitanje /
Beretić, Lidija informatika i računarstvo /
Černuš, Marina verska nastava - pravoslavni katihizis /
Popović, Milena verska nastava - pravoslavni katihizis /
Gorjanac, Anđelka verska nastava - katolički vjeronauk /
Vuk, Monika građansko vaspitanje /

 

Biblioteka
Ognjanović, Željko bibliotekar
Vidović, Jelena bibliotekarka

 

Pomoćno osoblje
Kovačević, Rada servirka
Mandić, Ljubomir školski majstor
Olujić, Dragan školski majstor
Gluščević, Vesna spremačica
Nikšić, Slađana spremačica
Maoduš, Ana spremačica
Vulin, Olgica spremačica
Matić, Gordana spremačica
Bikar, Sunčica spremačica
Bakić, Ana spremačica
Blagojević, Ljiljana spremačica
Prerad, Marija spremačica
Mudrić, Stojanka spremačica
Silađev, Ljubica spremačica