Запослени

Директор школе Павличић Драгић, Миљана
Секретар Освалд, Станислава 
Шеф рачуноводства Божић, Зорица
Админ. књиговодствени радник Стриковић, Јована
Педагог Зорић, Сандра
Психолог Стричевић Стојановић, Александра 

 

Разредна настава (2023/24)
Милош, Ана I-1
Рајачић, Станислава I-2
Гојтан Парчетић, Марина I-3
Ђуричић, Наташа II-1
Лазић, Бланка II-2
Богдановић, Славица II-3
Кокановић, Јелена III-1
Николов Лукач, Лидија III-2
Перић, Сања III-3
Колар, Татјана IV-1
Павков, Наталија IV-2
Орлић, Соња IV-3
Радонић, Милена продужени боравак
Ненад, Татјана продужени боравак
Јапунџић, Невена продужени боравак

 

Предметна настава 2023/24 Старешина
Секулић, Сузана српски језик, грађанско васпитање VIII 2
Јелић, Бранислава српски језик, грађанско васпитање VI 1
Дамјановић, Тијана српски језик /
Буљ, Никола српски језик, грађанско васпитање VII 2
Марковић, Кристина енглески језик VI 3
Гајић, Софија енглески језик /
Вуковић, Лана енглески језик 3
Видовић, Јелена енглески језик /
Штрбац, Биљана француски језик /
Валент, Јасмина француски језик /
Галкановић, Зоран математика 2
Мијић, Славица математика /
Катачић, Саша математика VIII 1
Ђурица, Љубица физика 1
Пејиновић, Драгана биологија /
Стефановић, Сања биологија VII 3
Милетић, Емина биологија /
Опарница, Теодора историја VIII 3
Дошен, Маријана историја /
Пеурача, Владимир историја /
Бузаџић, Татјана географија VII 1
Шево, Мина географија /
Кнежевић, Драгослав хемија /
Предин, Љиљана тexника и технологија /
Мијић, Александра тexника и технологија VIII 4
Настасић, Драгана тexника и технологија /
Бачић, Данијела тexника и технологија /
Лазић, Светлана (Стојиљковић, Братомир) ликовна култура VII 4
Спасић, Бојан музичка култура /
Каралић, Звездана физичко васпитање 2
Стриковић, Александар физичко васпитање /
Савић, Симо физичко васпитање /
Стоисављевић, Небојша информатика и рачунарство /
Влашкалић, Анђелка верска настава - православни катихизис /
Сентђерђи, Милена верска настава - православни катихизис /
Горјанац, Анђелка верска настава - католички вјеронаук /

 

Библиотека
Огњановић, Жељко библиотекар
Видовић, Јелена библиотекарка

 

Помоћно особље
Ковачевић, Рада сервирка
Зинајић, Владимир школски мајстор
Олујић, Драган школски мајстор
Глушчевић, Весна спремачица
Никшић, Слађана спремачица
Вулин, Олгица спремачица
Mатић, Гордана спремачица
Бикар, Сунчица спремачица
Бакић, Ана спремачица
Благојевић, Љиљана спремачица
Прерад, Марија спремачица
Мудрић, Стојанка спремачица