Запослени

Директор школе Секулић, Маја
Секретар Вулевић, Станица
Шеф рачуноводства Божић, Зорица
Админ. књиговодствени радник Видекањић, Јована
Педагог Зорић, Сандра
Психолог Вук, Моника

 

Разредна настава (2020/21)
Колар, Татјана I-1
Павков, Наталија I-2
Орлић, Соња I-3
- -
Милош, Ана II-1
Гојтан Парчетић, Марина II-2
Хајнал, Лидија II-3
- -
Ђуричић, Наташа III-1
Лазић, Бланка III-2
Богдановић, Славица III-3
Ненад, Татјана III-4
Кокановић, Јелена IV-1
Рајачић, Станислава IV-2
Перић, Сања IV-3
Николов Лукач, Лидија IV-4
Мијић, Александра Жарковац 
Першић, Петар продужени боравак

Радонић, Милена

продужени боравак

 

Предметна настава 2020/21 O.С.
Секулић, Сузана српски језик 2
Јелић, Бранислава српски језик /
Павличић Драгић, Миљана српски језик VI 3
Буљ, Никола српски језик, грађанско в. VIII 2
Марковић, Кристина енглески језик VII 3
Туцаков, Сандра енглески језик /
Вуковић, Лана енглески језик VI 1
Гајић, Софија енглески језик /
Дамљановић, Наташа енглески језик /
Видовић, Јелена енглески језик /
Штрбац, Биљана француски језик /
Валент, Јасмина француски језик /
Галкановић, Зоран математика VI 2
Живковић, Ружа математика VII 1
Катачић, Саша математика 1
Ђурица, Љубица физика VI 4
Пејиновић, Драгана биологија /
Стефановић, Сања биологија VIII 4
Милетић, Емина биологија /
Опарница, Теодора историја 3
Дошен, Маријана историја /
Пеурача, Владимир историја VII 2
Бузаџић, Татјана географија VIII 3
Шево, Мина географија /
Кнежевић, Драгослав хемија /
Предин, Љиљана тexничко и технологија VII 4
Шапоња, Душан тexничко и технологија 4
Божић, Јован тexничко и технологија /
Бачић, Данијела тexничко и технологија /
Лазић, Светлана ликовна култура VIII 1
Спасић, Бојан музичка култура /
Каралић, Звездана физичко васпитање /
Ружић, Даница физичко васпитање /
Савић, Симо физичко васпитање /
Беретић, Лидија информатика и рачунарство /
Чернуш, Марина верска настава - православни катихизис /
Поповић, Милена верска настава - православни катихизис /
Горјанац, Анђелка верска настава - католички вјеронаук /
Вук, Моника грађанско васпитање /

 

Библиотека
Огњановић, Жељко библиотекар
Видовић, Јелена библиотекарка

 

Помоћно особље
Ковачевић, Рада сервирка
Мандић, Љубомир школски мајстор
Олујић, Драган школски мајстор
Глушчевић, Весна спремачица
Никшић, Слађана спремачица
Маодуш, Ана спремачица
Вулин, Олгица спремачица
Mатић, Гордана спремачица
Бикар, Сунчица спремачица
Бакић, Ана спремачица
Благојевић, Љиљана спремачица
Прерад, Марија спремачица
Мудрић, Стојанка спремачица
Силађев, Љубица спремачица