Najčešće postavljana pitanja u vezi upisa učenika u prvi razred osnovne škole

Kada je roditelj obavezan da upiše dete u prvi razred osnovne škole?

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u prvi razred se upisuje svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. To znači da se školske 2014/2015. godine upisuju sva deca rođena od 1. marta 2007. godine do kraja februara 2008. godine. Roditelji/staratelji ove dece imaju zakonsku obavezu da upišu svoje dete u prvi Izuzetno, kada je to u najboljem interesu deteta, detetu se može odložiti upis za godinu dana od strane pedagoga i psihologa, a na osnovu mišljenja interresorne komisije, koje sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu u periodu do polaska u školu.

Ispitivanje zrelosti deteta za polazak u školu

Testiranje budućih prvaka obaviće školski pedagog ili psiholog, testom za ispitivanje prvaka, kojim se utvrđuje intelektualna, socijalna i emotivna zrelost deteta za polazak u školu. Test ne zahteva poznavanje slova (čitanje i pisanje), kao ni računanje. Nije potrebna nikakva posebna priprema za ovo testiranje. Važno je da dete tog dana bude bez zdravstvenih tegoba, opušteno i odmorno. Treba detetu ukratko objasniti da ovaj odlazak u školu služi za to da se ono bolje upozna sa školom i sa nekim ko u njoj radi. Isto tako pedagog ili psiholog trebaju da upoznaju budućeg prvaka i zbog toga će se sa njim i njegovim roditeljem (roditeljima) ili starateljem obaviti razgovor. Ne treba zastrašivati dete (“Nećeš se upisati u školu ako ne budeš sve znao...” i sl.), niti nerealno prikazivati susret koji predstoji (“Malo ćeš da se igraš...”).

Da li postoji prevremeni upis u prvi razred i na koju se decu prevremeni upis odnosi ?

Postoji mogućnost da se u prvi razred osnovne škole upiše i dete koje je pri polasku u školu (1. septembra) staro od šest do šest i po godina. To se u školskoj 2014/2015. godini odnosi na decu rođenu od 1. marta do 31. avgusta 2008. godine. Prevremeni upis je specifičan, jer dete mora da prođe kroz proveru spremnosti za polazak u školu koju vrši psiholog. Na osnovu mišljenja psihologa škola može da preporuči upis deteta u prvi razred ili odlaganje polaska u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

Šta je neophodno od dokumenata za upis deteta u prvi razred osnovne škole?

Za upis je potrebno pribaviti :

  • Izvod iz matične knjige rođenih (originalili overenu fotokopiju)
  • Potvrdu da je dete pohađalo obavezni pripremni predškolski program (koja se dobija od predškolske ustanove koju je dete pohađalo)
  • Dokaz da je dete zdravo i sposobno za pohađanje škole (potvrda iz Dečjeg dispanzera).

Produženi boravak

U školi radi produženi boravak za decu upisanu u niže razrede. Radno vreme produženog boravka je od 7.30 do 19:10 časova. U boravku učenici obnavljaju naučeno gradivo, rade zadatke, igraju se, gledaju filmove i bave se ostalim slobodnim aktivnostima.