Informacije o merama prevencije

U sekciji dokumenti možete da pronađete, između ostalog, svu dokumentaciju vezanu za informisanje o prevenciji širenja infektivnih zaraza u školi, od redovnih mera iznošenja smeća, provetravanja i dezinfekcije, do pojačanih vezanih za Covid19, te brojeve telefona na koje možete da se obratite ukoliko imate sumnje ili želite da se informišete. Razloga za paniku nema, a osoblje škole i učenici ponašaju se krajnje odgovorno u ovoj neočekivanoj situaciji. 

Za lakšu i bržu orijentaciju istaći ćemo ih ovde: 

Objavljeno: 13.03.2020 u 11:58