Nastavlja sa radom produženi boravak

Od ponedeljka, 11. maja 2020. godine, u školi će biti otvoren produženi boravak. Produženi boravak predviđen je isključivo za učenike od 1. do 4. razreda koji su i u vreme redovnog odvijanja nastave dolazili u produženi boravak, a čiji su roditelji u radnom odnosu i nemaju drugi način za zbrinjavanje dece dok su oni na poslu.


Produženi boravak će raditi od 7.30 do 16.30 h. Prilikom dovođenja deteta u školu roditelj je u obavezi da nosi masku tako da maska prekriva nos i usta, dezinfikuje ruke na ulazu u zgradu i pređe preko postavljene dezobarijere za obuću i da, uz minimalno zadržavanje, razmeni informacije sa zaposlenima u školi koji su zaduženi za prihvat dece.


Svakog dana, pošto dođu po dete, roditelji su u obavezi da obaveste dežurnog nastavnika da li će dete dovesti i narednog dana.

Roditelji prilikom dovođenja dece u školu i odlaska iz ustanove moraju održavati međusobnu udaljenost od dva metra.

Svakodnevno, pre dolaska u školu, roditelj ima obavezu da detetu i sebi izmeri temperaturu i da u slučaju povišene temperature ne dovodi dete u školu i o tome obavesti direktora na broj telefona 025/412-941. 
Roditelji za svoje dete treba da obezbede posebnu flašicu sa vodom koja će biti samo za potrebe tokom boravka u školi i užinu.


Obavezno je dosledno sprovođenje svega gore navedenog u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti dece i odraslih.
Roditelji koji planiraju da svoje dete dovedu u produženi boravak u ponedeljak, 11. maja 2020. godine, treba o tome da obaveste školu do petka, 8. maja 2020. godine, na broj telefona 025/412-941, u vremenu od 8 do 14 časova.

Maja Sekulić, direktorka škole

Objavljeno: 06.05.2020 u 15:30