Некада...

Школа је основана Решењем Народног одбора општине Сомбор 22. августа 1953. године. Носи име Аврама Мразовића, оснивача Норме, наjстарије школе за образовање учитеља код јужних Словена. Једина је школа која у Србији носи то име. 

Вежбаоница (ради извођења студентске праксе) Учитељске школе постаје 1956. године. Објекат, у којем је школа данас, свечано је отворен 29. новембра 1961. године. 15.децембра 1962. године дотадашња Вежбаоница постаје Огледна школа "Аврам Мразовић". Учитељи “Мразовића” одржавали су огледне часове за учитеље целе Војводине. 

Школа 1965. године прераста у Педагошки центар "Аврам Мразовић". Данашњи назив, Основна школа "Аврам Мразовић", добија 1973. године. ОШ "Аврам Мразовић" је 1972. године награђена Републичком наградом "25. мај" за изузетан успех и постигнуте раезултате у области образовања и васпитања. Поводом Дана просветних радника, 8. новембра 2002. године, наша школа је постала добитник престижног Покрајинског признања "Др Ђорђе Натошевић", које се додељује најуспешнијим колективима или појединцима у области образовања. Исто то признање у 2003. добила наша наставница српског језика Сузана Секулић, а у 2004. Признање је добила наша учитељица Јованка Филиповић.

... и сад !

Тренутно нашу школу похађа 710 ученика распоређених у 34 одељења од првог до осмог разреда (32 одељења у матичној школи и два комбинована одељења у подручнoм одељењу у Жарковцу). 

О спровођењу наставног плана и програма брине се 51 просветни радник (20 наставника разредне наставе и 31 наставник предметне наставе), и 21 члан административно-техничког особља. 

Настава се изводи на српском језику. Као редован предмет у школи се изучава енглески језик, а као изборни или други страни – француски језик.

У централној згради настава се одржава у две смене, уз ритам недељне промене смена. У подручним одељењима у Лугову и Жарковцу настава се одвија само у преподневној смени.

Материјално-техничка опремљеност прилагођена је финансијским средствима школе. Велика пажња посвећује се хигијенско-естетском уређењу школских просторија и дворишта. 

Педагошко-психолошка служба, у сарадњи са одељенским старешинама, предметним наставницима и родитељима прати рад свих ученика, а нарочито талентованих, као и оних који су обухваћени специјалним корективним педагошким радом.

Мразовић реп

Aуторка текста Миа Секулић, ауторка музике Марија Хајнал