Организација рада у школској 2021/22

Упутство о мерама заштите здравља ученика

Распоред одељења по учионицама

 

Ред вожње ђачког аутобуса (септембар 2021)

Распоред звоњења

Распоред писмених задатака и писмених провера V 

Распоред писмених задатака и писмених провера VI 
Распоред писмених задатака и писмених провера VII 
Распоред писмених задатака и писмених провера VIII 

 

Распореди (претходних година)

Ускоро...

Распоред часова (2019/20)

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута - 5. разред (2019/20)

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута - 6. разред (2019/20)

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута - 7. разред (2019/20)

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута - 8. разред (2019/20)

Распоред слободних активности (2019/20)

Допунска настава (2019/20)

Додатна настава (2019/20)

Пријеми родитеља (2019/20)

Ускоро...

Отворени дан школе (2019/20)

Ускоро...

Путници - ред вожње

Распоред звоњења

Распоред припрема за завршни испит (2019/20)

Распоред активности за ученике осмих разреда (2019/20)

Распоред допунске наставе током зимског распуста (2019/20)