Уколико вам је неопходна помоћ или савет, можете да се обратите педагошко-психолошкој служби школе путем е-маил адресе [email protected]