Родитељи су обавезни да пријаве дете које је стасало за полазак у први разред, односно дете које на дан почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе обавезни су да изврше родитељи, а за децу под старатељством, старатељи или орган старатељства. 

Основна школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, односно старатеља, у складу са могућностима школе. Писани формулар захтева можете да добијете у школи.

Сходно члану 98. став 16. Закона о основама система образовања и васпитања, родитељ може да изабере другу основну школу у коју ће да упише дете и то подношењем захтева изабраној школи најкасније до краја јануара.

 

 

Подручје које обухвата ОШ "Аврам Мразовић"

Најчешће постављана питања и одговори

Списак уџбеника за први и пети разред (2018/19)