Настава

Настава се у школи тренутно одржава у две смене, радним данима и повремено суботом. Више информација о предавачима, предметима, распореду часова итд. можете пронаћи на повезаним страницама. 

Српски језик и књижевност
Енглески језик (1. страни)
Историја
Географија
Биологија
Математика
Хемија
Техника и технологија
Информатика
Физичко и здравствено васпитање, ОФА
Ликовна култура
Музичка култура
Обавезни изборни - Верска настава или грађанско васпитање
Француски језик (2. страни)
СНА - Домаћинство; цртање, сликање, вајање; хор и оркестар; пискел-арт; наративни дизајн; стрип и карикатура; свакодневни живот у прошлости, свет око нас, ...