Обавештење о начину остваривања права на бесплатну ужину ђака основне школе у школској 2020/21.г.

Одлуком о основној и додатној подршци детету и ученику („Сл. лист Града Сомбора” бр. 12/2018) и чланом 6. и 11. Правилника за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику, утврђено је, да право на регресирање трошкова ужине и исхране ђака основне школе у висини од 100% , односно право на бесплатну ужину и исхрану ученика у продуженом боравку, имају ученици са сметњама у развоју, ученици из материјално угрожених породица и ученици без родитељског старања.

Подсећамо вас да се наведено право остварује на основу СПИСКА КОЈИ ШКОЛА МЕСЕЧНО ДОСТАВЉА ОДЕЉЕЊУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СА ПРИЛОЖЕНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ :

  1. Фотокопија решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ породице чији је дете члан,
  2. Фотокопију решења о смештају детета у старатељску, хранитељску породицу или установу социјалне заштите,
  3. Фотокопију Мишљења Интерресорне комисије или решења о категоризацији.

У школској 2020/21. г. бесплатна ужина ће за наведене категорије ученика бити обезбеђена и у СЕПТЕМБРУ месецу, уколико Школа достави СПИСАК до 10.09.2020.г.

Сваког наредног месеца, првобитни , септембарски списак, се допуњава са евентуално новим корисницима (ученицима) који остварују право на бесплатну ужину. Спискови се достављају до 10- тог у месецу са прилозима који су прописани ПРАВИЛНИКОМ.

Сва остала обавештења у вези са горе наведеним можете добити на тел. 468-108 и 468-125.

Начелник одељења,

Горан Тодорић

Објављено: 24.08.2020 у 13:00