Право на бесплатне уџбенике у школској 2021/2022

Поштовани родитељи,


Право на бесплатне уџбенике у школској 2021/2022. остварују:
  1. ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  2. ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по ИОП-у;
  3. ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
Родитељи чија деца остварују право на бесплатне уџбенике треба да се јаве учитељима и одељенским старешинама.

Родитељи ученика који остварују право по 2. основу достављају школи решење Центра за социјални рад да су примаоци новчане социјалне помоћи. Родитељи ученика који остварују право по 3. основу достављају школи потврде школа и факултета за децу која се школују (уколико су деца у ОШ "Аврам Мразовић", није потребно достављати потврде). За ученике који бесплатне уџбенике добијају по 1. основу родитељи не достављају ништа, школа има потребну документацију у вези са ИОП-ом.

Објављено: 08.02.2021 у 04:56