Важно обавештење за ученике 8. разреда

пробни завршни испит из математике је у петак, 25. марта 2022. године, у 13 часова, а  у суботу, 26. марта 2022. године, тест из српског језика у 9 часова и комбиновани тест у 11.30;

- дозвољен прибор за ученике: ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

- ученици у петак имају првих пет часова по распореду часова након чега се распоређују у учионице у којима раде тест;

- распоред ученика по учионицама налази се на огласној табли у школи и код одељенских старешина; ученик иде у учионицу у коју је распоређен; у просторији у којој ради тест ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

- у суботу ученици долазе у школу у 8.30 h;

- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Објављено: 22.03.2022 у 13:50