Bесплатни уџбеници у школској 2023/24

Поштовани родитељи,

Право на бесплатне уџбенике у школској 2023/2024. години остварују (довољно је једно од овога):

1. ученици из социјално/материјално угрожених породица – примаоци социјалне помоћи;

2. ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по ИОП1, ИОП2 и ИОП3;

3. ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно дете у систему образовања и васпитања.

Рок за пријаву учитељима и старешинама је уторак, 04. април 2023. године, након чега је потребно предати списак пријављених директорки школе.

Документација коју родитељи достављају:

1. копија решења којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи;

2. за ученике по ИОП-у није потребна посебна документација јер школа поседује податке о наведеним ученицима;

3. потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (потврде из средњих школа и факултета) за свако дете.

Документација се доставља секретару школе до уторка, 04. априла 2023. године.

Објављено: 27.03.2023 у 22:54