Ученик месеца

Ученици V 3 одељења који похађају  грађанско васпитање осмислили су активност „Ученик месеца“. Циљ ове активности јесте истицање значаја поштовања правила понашања у школи и спречавање кршења истих. Како би ученик био изабран за ученика месеца, треба да поштује правила понашања у школи и да буде добар пријатељ.

Избор ученика месеца врши се на последњем ЧОС-у у току месеца тако што одељенска заједница, уз сагласност одељенског старешине, износи предлоге за најбољег ученика тог одељења. Затим одељенска заједница гласа и онај ко има највише гласова,  буде изабран за најбољег ученика.  Ова активност  је замишљена да се реализује сваки месец, почев од фебруара, па до краја школске 2013/2014. године.

Ученици  V 3 одељења обишли су сва одељења наше школе од првог до седмог разреда са циљем да их упознају са овом активношћу, као и  са критеријумима за избор ученика месеца и како би их позвали да се прикључе овој акцији.